חלקי מנגנונים

תיקונים

ציוד מכני

סוללות

מבצעים

רצועות

מנגנונים

כלי עבודה

חומרים מתכלים

מוצרים נלווים


מותגים


רשימת מוצרים

הפופולריים

מומלץ עבורך


Casting technique units & equipment

Vulcanizing Frames-Aluminum Size 2: 75 x 60 x 45 mm
Timer for UNIPRESS 200 AIR
Welding tip Form C
Welding tip Form D
Welding tip Form E
Wax Injector MINIWACHS 600 for pattern carving wax, with compressor adaption
Electric Furnace with Uncovered Heating Elements, Modell 8 L
Electric Furnace with uncovered heating elements, Modell 27 L
Welding tip Form A
Vulcanizing Frames-Aluminum Size 1: 65 x 50 x 45 mm
Modelling tip Form D
Vulcanizing Frames-Aluminum Size 3: 85 x 70 x 45 mm
Vulcanizing Frames-Aluminum Size 4: 110 x 90 x 60 mm
Vulcanizing Frames-Aluminum Size 5: 120 x 100 x 60 mm
Wax Welder SL 400 incl. handpiece
Modelling tip Form A
Modelling tip Form B
Wax Injector UNIWACHS- Medium
Casting waxe, blue Pack of 0,9 Kg (1 Lb)
Electric Furnace with Covered Heating Elements, Modell 8 L
Perforated flasks with flange 70 x 100 mm
Vacuum Casting Unit UNI 1
Vacuum Casting Unit UNI 2
Pneumatic Vulcanizer UNIPRESS 200 AIR