חלקי מנגנונים

תיקונים

ציוד מכני

סוללות

מבצעים

רצועות

מנגנונים

כלי עבודה

חומרים מתכלים

מוצרים נלווים


מותגים


רשימת מוצרים

הפופולריים

מומלץ עבורך


כלי עבודה

Draw plate drop 20 holes 3-1 mm
Draw plate halfround 31 holes 12-9 mm
Draw plate halfround 31 holes 9-6 mm
Draw plate halfround 31 holes 6-3 mm
Draw plate halfround 20 holes 3-1 mm
Draw plate drop 31 holes 12-9 mm
Stand for approx. 10 Pliers
Draw plate drop 31 holes 6-3 mm
Draw plate round 31 holes 3-0,5 mm
Draw plate oval 31 holes 12-9 mm
Draw plate oval 31 holes 9-6 mm
Draw plate oval 31 holes 6-3 mm
Draw plate oval 20 holes 3-1 mm
Draw plate square 31 holes 12-9 mm
Draw plate square 31 holes 9-6 mm
Draw plate drop 31 holes 9-6 mm
Draw plate round 31 holes 12-9 mm
Spare brushes, glassfibre
Replacement saw for pliers, 20 mm # 206760
Replacement key for pliers # 206760
Replacement key for pliers, 45 mm # 206770
Ring Bending Pliers length 160 mm
Pliers for shaping rings length 180 mm
Draw plate round 20 holes approx. 1-0,28 mm