חלקי מנגנונים

תיקונים

ציוד מכני

סוללות

מבצעים

רצועות

מנגנונים

כלי עבודה

חומרים מתכלים

מוצרים נלווים


מותגים


רשימת מוצרים

הפופולריים

מומלץ עבורך


כלי עבודה

Draw plate drop 20 holes 3-1 mm
#4022739112751


Draw plate halfround 31 holes 12-9 mm
#4022739112683


Draw plate halfround 31 holes 9-6 mm
#4022739112690


Draw plate halfround 31 holes 6-3 mm
#4022739112706


Draw plate halfround 20 holes 3-1 mm
#4022739112713


Draw plate drop 31 holes 12-9 mm
#4022739112720


Stand for approx. 10 Pliers
#4022739112126


Draw plate drop 31 holes 6-3 mm
#4022739112744


Draw plate round 31 holes 3-0,5 mm
#4022739112652


Draw plate oval 31 holes 12-9 mm
#4022739112768


Draw plate oval 31 holes 9-6 mm
#4022739112775


Draw plate oval 31 holes 6-3 mm
#4022739112782


Draw plate oval 20 holes 3-1 mm
#4022739112799


Draw plate square 31 holes 12-9 mm
#4022739112805


Draw plate square 31 holes 9-6 mm
#4022739112812


Draw plate drop 31 holes 9-6 mm
#4022739112737


Draw plate round 31 holes 12-9 mm
#4022739112591


Spare brushes, glassfibre
#4022739113444


Replacement saw for pliers, 20 mm # 206760
#4022739112416


Replacement key for pliers # 206760
#4022739112423


Replacement key for pliers, 45 mm # 206770
#4022739112454


Ring Bending Pliers length 160 mm
#4022739112508


Pliers for shaping rings length 180 mm
#4022739112515


Draw plate round 20 holes approx. 1-0,28 mm
#4022739112676